Sosyal Durum


İlçe halkı yaz aylarında hayvancılık nedeni ile otlama ve su ihtiyacı için ilçe merkezi meralarında hayvanlarını otlatmaktadır. Merkezde yapılaşma iklim şartları ve ekonomik yapıya bağlı olarak ilkel kalmıştır. Son yıllarda ekonomik durumu müsait olan şahıslar inşaat tarzını değiştirmiş, beton bina yapımına başlamıştır. Köylerdeki yapılar genellikle taş ve kerpiçten olup, toprak damlıdır.

Çalışma ve geçim kaynağı olarak hayvancılık, Köy Koruculuğu, bir kısım vatandaşlar tarım, ilçe merkezinde ise genellikle esnaflık v.b. işler yapılmaktadır.

İlçe Merkezinin toplumsal yapısı “SOYAD” durumuna göre kabile şeklindedir. Köyler ise Aşiret durumuna bağlıdır. Köylerde 4 aşiret vardır.
Jirkan (Jirki) Aşireti (11 Köy)
Mankuran Aşireti (3 Köy)
Gevdan Aşireti (8 Köy)
Grevyan Aşireti (1 Köy)
Cevizağacı ve Kovankaya köyleri Suryani köyler olup, meskun değildirler. Meskun olmayan Beşağaç ile Güneyyaka ve Bölücek Köyleri herhangi bir aşirete bağlı değildir.

İlçe ve Köyler kapalı bir toplum görüntüsü arz etmekte olup, yöresel örf ve adetler ile dini inançlar etkindir.Copyright © 2024 | Beytüşşebap Belediyesi